CÔNG TY TNHH

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Hotline
0912.79.79.07
0988.787.535 - 0946.371.114

Quy Định Phòng Cháy Chữa Cháy Cho Quán Karaoke

Các chủ cơ sở kinh doanh quán vũ trường, karaoke thì thực hiện việc trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý, cụ thể được quy định tại Thông tư số 47/2015/TT-BCA như sau: Quy định phòng cháy chữa cháy cho quán Karaoke Điều 8. […]

Đọc tiếp bài viết

Các trò chơi trong casino-Casino có những trò gì Danh Mục Phương Tiện Phòng Cháy Và Chữa Cháy

PHỤ LỤC V DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY(Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ) 1. Phương tiện chữa cháy cơ giới: a) Các loại xe chữa cháy thông thường: Xe chữa cháy có téc, xe chữa cháy không téc (xe bơm). […]

Đọc tiếp bài viết

Danh Mục Dự Án, Công Trình Do Cơ Quan Cảnh Sát Phòng Cháy Và Chữa Cháy

PHỤ LỤC IV DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH DO CƠ QUAN CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ) 1. Dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc […]

Đọc tiếp bài viết

Danh Mục Cơ Sở Thuộc Diện Quản Lý Về PCCC

PHỤ LỤC I DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ) 1. Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm […]

Đọc tiếp bài viết

DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN PHẢI THÔNG BÁO VỚI CƠ QUAN CẢNH SÁT PCCC VỀ VIỆC BẢO ĐẢM CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

PHỤ LỤC III DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN PHẢI THÔNG BÁO VỚI CƠ QUAN CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VỀ VIỆC BẢO ĐẢM CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG(Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 […]

Đọc tiếp bài viết
1 3 4 5 6
Các trò chơi trong casino-Casino có những trò gì